Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme




    E Premte, 28.06.2019 10:00




    Rendi i ditës

    1. Heqja e monopolit lidhur me shërbimin e homologimit të veturave

    Transkripti