Dokumentet

 Shpalo (PDF)

RAPORT PËR PUNËN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2018

U publikua: E Premte, 12.04.2019