Dokumentet

 Shpalo (PDF)

REZOLUTË 06-R-019 Në lidhje me moscaktimin dhe rritjen e pagës minimale në Republikën e Kosovës

U publikua: E Hënë, 03.06.2019