Dokumentet

 Shpalo (PDF)

Rekomandime për kthimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit në Regjistrin Evropian të Sigurimit të Cillësisë për Arsimin e Lartë (EQAR)

U publikua: E Enjte, 11.07.2019