Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Ilir Deda

Ilir Deda

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Alternativa (ALTERNATIV)

Të dhëna personale

 • I lindur më 08.01.1976 në Beograd
 • I martuar

Arsimimi

 • Magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Mbi 15 vite përvojë në institucione vendore e ndërkombëtare, publike dhe joqeveritare. Publike brenda dhe jashtë vendit për Kosovën.
 • Ligjërim në UBT.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbe; Angleze

Adresa

 • Prishtinë

Telefoni

 • 044 899 166