Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Jasmina Živković

Jasmina Živković

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

Të dhëna personale

  • E lindur më 26.10.1977 në Prishtinë
  • E martuar

Arsimimi

  • Juriste

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

Adresa

  • Shtërpc

Telefoni

  • 044 446 101