Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Verica Ćeranić

Verica Ćeranić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

Arsimimi

  • Ekonomiste e diplomuar - Fakulteti ekonomik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ekonomiste e diplomuar

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

Adresa

  • Louis Braille pn. - Mitrovicë e Kosovës