Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Adem Hodža

Adem Hodža

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA (JGP)

Të dhëna personale

 • I lindur më 16.06.1968 në Restelicë - DRAGASH
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë - UNIVERSITETI I PRISHTINËS

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Profesor në shkollën e mesme,
 • President: Jedinstvena Goranska Partija - JGP,
 • Nënkryetar i Kuvendit Komunal Dragash,
 • Anëtar i legjislaturës së pestë në Kuvendin e Kosovës,
 • Anëtar i Komisionit për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës,
 • Anëtar i Bordit të Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqënies Sociale

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Niveli i avancuar: Italiane, Ruse; Niveli bazik: Shqipe

Adresa

 • fshati Restelicë p.n. 22000 - Dragash

Telefoni

 • 049 104 750, 049 380 767