Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Danush Ademi

Danush Ademi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

Arsimimi

 • Universiteti AAB – JURIST I DIPLOMUAR

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Këshilltar i asamblesë komunale në Ferizaj 2002 - 2006,
 • Nëpunës komuniteti KK Ferizaj 2000 - 2006,
 • Nënkryetar i komitetit për komunitete 2002 - 2007,
 • Nënkryetar komune Ferizaj 2005 - 2007,
 • Nënkryetar i degës së PDAK 2003 - 2007,
 • Anëtar i kryesisë PDAK 2003 - 2007,
 • Drejtor i OJQ Qendra e Komunitetit 2003 - 2008,
 • Kryetar i partisë Bashkimi Demokratik i Ashkanlive 2008 BDA

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbe

Adresa

 • Fshati Dubravë - FERIZAJ

Telefoni

 • 044 224 485