Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Fadil Beka

Fadil Beka

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.07.1962 në Tice - SKËNDERAJ
 • I martuar

Arsimimi

 • Superior – Specialist - KIRURG

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Ish shef i sektorit të shëndetësisë të UÇK-së,
 • Zëvendësministër i shëndetësisë ( Qeveria e përkohëshme e Kosovës ),
 • Zyrtar për spitale DShMS-UNMIK,
 • Ish shef i repartit të kirurgjisë, drejtor i klinikes së Kirurgjisë, Prishtinë,
 • Ish drejtor ekzekutiv i QKUK-së,

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbokroate, Angleze

Adresa

 • Lagja e Universitetit - PRISHTINË

Telefoni

 • 044 444 140