Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Fatmir Xhelili

Fatmir Xhelili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 28.11.1957 në Prishtinë
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Mjeksisë - NEUROPSIKIATËR

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Ish zv.minister i MPB
 • Ish deputet
 • Anëtar i kryesisë së PDK-së

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbokroate; Angleze

Adresa

 • Rr.“Adem Jashari” Nr.119 - Shtime; Rr. "Dalmatët", hyrja 68 Nr.1 Dardani - Prishtinë

Telefoni

 • 044 500 739