Drejtoria për media dhe marrëdhënie me publikun

1. Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun është përgjegjëse për:


a. Hartimin dhe publikimin e informacioneve, komunikatave për shtyp dhe informatave në lidhje me aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij;

b. Organizimin e konferencave për shtyp të Kuvendit dhe organeve të tij;

c. Mirëmbajtjen, azhurnimin dhe publikimin e dokumenteve të organeve të Kuvendit në Ueb-faqe;

d. Lehtësimin e marrëdhënieve dhe komunikimit me media me qëllim të qasjes më të lehtë në informacionet brenda Kuvendit;
e. Informimin e Shoqërisë Civile dhe qytetarëve për aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij;

f. Krijimin e formave efikase për informim dhe qasje të qytetarëve për punën e Kuvendit dhe organeve të tij;

g. Hartimin dhe publikimin e revistës, doracakëve dhe publikimeve të tjera;

h. Publikimin e agjendave të Kuvendit dhe organeve të tij përmes monitorëve.

 

Tel: 038 211 186, 038 200 10 900

Cel: 044 405 383

Email: [email protected]

 

2. Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun përbëhet nga:
a. Njësia për Media;
Koordinator i njësisë: Ismet Mahmuti

Tel: 038 211 233, 038 200 10 903

Cel: 044 123 809

Email: [email protected]

 

b. Njësia për Marrëdhënie me Publikun;