Komisioni për Buxhet dhe Financa

  • E Marte, 10.10.2017 12:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
  •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i Komisionit.

  • E Marte, 17.10.2017 13:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
  •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-002, për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2017;
3. Të ndryshme.

 

  • E Mërkure, 25.10.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt.10.10.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
4. Shqyrtimi i Raportit financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar-shtator 2017 dhe Programit të Shpenzimeve të RTK-së, për periudhën tetor-dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: vilson.ukaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: sabrije.iseini@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: luljete.o.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: dashurije.canolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915