Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Mërkure, 24.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme z. Ekrem Mustafa, lidhur me gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe incidentet që kanë motive ndëretnike;
3. Formimi i grupit të punës lidhur me mbikëqyrjen e kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 16.04.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë, 26.02.2019, 7.03.2019 dhe 28.03.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private, me raport amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës, me raport amendamente të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 05.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i Ministrit të Punëve te Brendshme z. Ekrem Mustafa, me temën: Regrutimi i përfaqësuesve të komunitetit joshumicë, në bazë të konkursit të fundit të policisë së Kosovës;
3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 26.2.2019, 7.3.2019 dhe 28.3.2019;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 28.03.2019 18:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 26.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtura me dt. 12.2.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumentet Publike, me raport amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285