Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Marte, 22.05.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i Ministrit për Punë dhe Mirëqenie Sociale z. Skender Reçica dhe Ministrit për Komunitete dhe Kthim z. Dalibor Jetviq lidhur me implementimin e projektit për ndërtimin e shtëpive për komunitetin joshumicë.

 

 • E Hënë, 14.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Inicimi i Komisionit për nismën legjislative për plotësim dhe ndryshim të Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 03.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim për svidat rreth zbatimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve,
I ftuar: Komisioner për gjuhët, z. Slavisha Mladenoviç;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen nga Konsumatori, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 23.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me dt. 27.03.2018 dhe 30.03.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për Kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën, me amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-31 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë, me amandamente të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 30.03.2018 09:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-037 për Metrologji, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-029 për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguri bërthamore, me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapsinor;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-032 për Kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06 L/011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: natasha.prica-tisma@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: drita.carkaxhiu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285