Komisionet

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Hënë, 15.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim në lidhje me procesin e rekrutimit të noterëve të rinj, administratën e sistemit të Drejtësisë dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës që lidhen me Ligjin e Pagave. I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 09.07.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim në lidhje me procesin e rekrutimit të noterëve të rinj, administratën e
sistemit të Drejtësisë dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës
që lidhen me Ligjin e Pagave. I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri;
3. Diskutim lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga Kuvendi;
4. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë me kandidatët për Zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
6. Shqyrtimi i Raportit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik
7. Formimi i grupit punues për hartimin e Rregullores së punës së Komisionit;
8. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 02.07.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë: 10.4, 16.4, 24.4 dhe
07.05.2019;
3. Diskutim në lidhje me administratën e sistemit të Drejtësisë si dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës që lidhen me Ligjin e Pagave. I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
5. Shqyrtimi i shkresave të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë z.Valon Kurtaj;
6. Shqyrtimi i shkresës së z. Bajram Gashi lidhur me aktgjykmin mbi veprën penale të deputetit Etem Arifi;
7. Shqyrtimi i vërejtjeve dhe kërkesave të bashkëpunëtorëve profesional në lidhje me Draft Rregulloren për përzgjedhjen, emërimin, të drejtat dhe detyrimet e bashkëpunëtorëve profesional;
8. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 26.06.2019 11:00
 • Dëgjim publik Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës Penale nr.06/L-151 dhe Projektligjin nr. 06/L-140 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

 

 • E Hënë, 24.06.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359