Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Marte, 18.06.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-176 për hetim parlamentar, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 31.05.2019 14:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.05.2019;
3. Diskutim me znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian lidhur me Raportin për Vendin për vitin 2019;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko -Social, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 10.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.04.2019 dhe 23.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-137 për ndryshimin e ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar me ligjin nr.04/L-058 dhe ligjin nr.04/L-122 dhe ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndrysh me ligjin nr.03/L-256, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Të ndryshme.

 • E Marte, 23.04.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i z. Behgjet Pacolli, Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme, lidhur me procesin e integrimit evropian;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 16.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 04.03.2019, 06.03.2019, 20.03.2019 dhe 28.03.2019;
3. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) 2019-2023, e ftuar Ministrja Dhurata Hoxha;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-084 për mbrojtjen e fëmijës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968