Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

 • E Premte, 05.04.2019 10:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 shkurt, 6 dhe 7 mars 2019;
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, z. Endrit Shala;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-154 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 07.03.2019 08:40
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë;

 

 • E Mërkure, 06.03.2019 16:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë;
3. Shqyrtimi i Draft Platformës për dialogun mbi Marrëveshjen përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 25.02.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 12 shkurt 2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë.
4. Shqyrtimi Platformës për dialogun mbi Marrëveshjen përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 12.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 28 dhe 30 janar 2019;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr. 06/L-148 për Diasporën;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542