Komisionet

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

 • E Mërkure, 10.07.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

Raportim i ministres së Ministrisë së Integrimit Evropian, znj. Dhurata Hoxha;

 

 • E Hënë, 08.07.2019 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 7, 14 dhe 18 qershor 2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L- 148 për Diasporën;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 18.06.2019 11:00
 • Dëgjim publik Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës

Dëgjim publik për Projektligjin nr. 06/L-148 për Diasporën.

 

Procesverbali
 • E Premte, 14.06.2019 11:50
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës

Takim i përbashkët i Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike dhe i Komisionit për Integrime Evropiane me delegacionin nga Grupi i Miqësisë me shtetet e Evropës Juglindore të Bundestagut.

 

Procesverbali
 • E Premte, 07.06.2019 13:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 shkurt, 6 e 7 mars, 5 e 12 prill si dhe 2 maj 2019;
3. Përgatitjet për organizimin e dëgjimit publik për Projektligjin e Diasporës;
4. Funksionalizimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve;
5. Angazhimi i ekspertëve për: Projektligjin për Diasporën, Projektligjin për Shërbimin e Jashtëm dhe Strategjinë për Marrëdhënie Ndërkombëtare;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542