Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Mërkure, 28.03.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


Projektligji nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale

 

 • E Marte, 27.03.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 19.3.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-031 për Pajisjet nën Presion;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-037 për Metrologji;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
6. Te ndryshme.

 

 • E Hënë, 26.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-031 për Pajisjet nën Presion;
3. Te ndryshme.

 

 • E Hënë, 19.03.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 14.3.2018;
3. Raportim i ministrit së Zhvillimit ekomomik z.Valdrin Lluka, lidhur me gjendjen në:
a) Shoqërinë Aksionare Trepça SH.A.;
b) Ndërmarrjen Publike Posta e Kosovës SH.A.; dhe,
c) Ndërmarrjen Publike Telekomi i Kosovës SH.A.;
4. Te ndryshme.

 

 • E Mërkure, 14.03.2018 09:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 6.3.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;
4. Diskutim lidhur me bashkëpunimin rajonal dhe zhvillimin e kompetencave të Parlamenteve të Evropës Juglindore mbi efiçiencën e energjisë - të ftuar OJQ PIPS;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: muhamet.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: besim.haliti@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: Veton.Raci@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: nurie.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862