Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Marte, 11.06.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 27.5.2019,
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor per vitin 2018 nga Autoriteti rregullator per ujera ;
4. Votimi për Rekomandimin e auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqesisë.
5. Takimi me tre perfaqësues të Shoqatatve aksionare për farëra të kungujve, llaktofriza dhe të qumshtit.
6. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 07.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë. Mbledhje e përbashkët me Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike.

 

 • E Hënë, 27.05.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 2.5.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 21.05.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 2.5.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 02.05.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 18.4.2019,
3. Raportimi i Z. Fatmir Matoshi, Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, lidhur me hidrocentralet dhe problemet tjera mjedisore;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369