Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 03.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 07.06.2019 10:00
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës/ RTK.

 

 • E Enjte, 02.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i draftligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 10.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

 

Miratimi i rendit të ditës;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 28.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr. 06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265