Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Premte, 07.06.2019 10:00
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës/ RTK.

 

 • E Enjte, 02.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i draftligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 10.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

 

Miratimi i rendit të ditës;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 28.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr. 06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 29.01.2019 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik;
5. Të ndryshme.

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265