Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 25.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 17.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 06.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-081 për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 22.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: drita.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265