Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Premte, 15.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 04.12.2017;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme z.Flamur Sefaj rreth zbatimit të Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së dhe Marrëveshjeve të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-026 për Azil;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 04.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 07.11.2017 dhe 14.11.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-214;
4. Shqyrtimi i Projektligjit 06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 14.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 24.10.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-214;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit 06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 07.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

Takimi i Komisionit me përfaqësuesit e Qendrës së Gjenevës pë Siguri, Zhvillim dhe Sundimin e Ligjit.

 

Procesverbali
 • E Marte, 24.10.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 17.10.2017;
3. Informim nga Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës z.Rrustem Berisha lidhur me prioritetet dhe sfidat e kësaj ministrie;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 603; 044 300 100
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zarife.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891