Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

  • E Hënë, 09.10.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës:


Konstituimi i Komisionit.

 

Procesverbali
  • E Marte, 17.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 09.10.2017 ;
3. Informim nga Ministri i Punëve të Brendshme, z.Flamur SEFAJ lidhur me prioritetet dhe sfidat e kësaj ministrie;
4. Të ndryshme.

 

  • E Marte, 24.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 17.10.2017;
3. Informim nga Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës z.Rrustem Berisha lidhur me prioritetet dhe sfidat e kësaj ministrie;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 603; 044 300 100
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zarife.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891