Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Marte, 27.03.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 06.02.2018, 07.02.2018 dhe 21.02.2018;
3. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z.Shpend Maxhuni për raportin vjetor të punës për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 23.03.2018 09:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin Nr.06/L-026 për Azil;
2. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligji nr. 06/L-036 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-219 për të Huajt;

 

 • E Mërkure, 21.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 29.01.2018;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme, z.Flamur Sefaj, rreth zhvillimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës;
4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin Nr.06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligji nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-214;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 07.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

Raportimi i Komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Rrahman Rama për raportin vjetor të punës për vitin 2017.

 

 • E Marte, 06.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 15.12.2017;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme, z.Flamur Sefaj, rreth zhvillimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 603; 044 300 100
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zarife.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891