Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

 • E Premte, 25.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar,

2. Raportimi në Komision lidhur me gjendjen e memorialëve të Kosovës.
Të ftuar në këtë mbledhje të Komisionit janë përfaqësues të: Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale dhe Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur,

3. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 10.05.2018 13:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1.Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-031 për Lirinë Fetare në Kosovë,
2. Njoftim i Komisionit Funksional lidhur me shqyrtimin e Peticioneve nga Grupi Punues,
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 02.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1.Raportimi në Komision lidhur me zbatimin e Ligjit nr. 04/L-092 për Persona të Verbër. Të ftuar: Skender Reqica - Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Mahir Yagcilar - Ministër i Administratës Publike dhe Uran Ismaili - Ministër i Shëndetësisë.
2. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 25.04.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit vjetor 2017 të Institucionit të Avokatit të Popullit,
2. Raportimi në Komision lidhur me: zbatimin e Strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe plani i veprimit 2016-2020, funksionimin e strehimoreve dhe luftimin e dhunës në familje. Të ftuar: Koordinatori nacional kundër dhunës në familje, kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore dhe përfaqësues nga Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes - MPMS,
3. Njoftim i Komisionit Funksional lidhur me shqyrtimin e Peticioneve nga Grupi Punues,
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara,
2. Diskutimi lidhur me shënimin e Javës së Personave të Pagjetur në Kosovë

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator Email-i: selman.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: sulltane.gashi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 624; 044 412 924