Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

 • E Hënë, 11.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtur më 06.11.2017 dhe me 13.11.2017;
3 .Takim i Komisionit me Drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi
4 .Të ndryshme

 

 • E Hënë, 13.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Takim i Komisionit me stafin udhëheqës të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;

 

 • E Hënë, 06.11.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.10.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 13.10.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i komisionit;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: haxhi.xhemajli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: hana.bajraktari@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644