Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala

 • E Hënë, 27.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.05.2019,
3. Plotësim-ndryshimi i kërkesës për buxhet,
4. Formimi i grupeve hetuese ne kuadër të Komisionit,
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 22.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.05.2019,
3. Plotësim-ndryshimi i kërkesës për buxhet,
4. Formimi i grupeve hetuese ne kuadër të Komisionit,
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 17.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.05.2019,
3. Intervistimi i ish Kryesheftit Ekzekutiv të PTK-së z. Adnan Merovci,
4. Intervistimi i ish Kryesheftit Ekzekutiv të PTK-së z. Shyqeri Haxha,
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 15.05.2019 09:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019;
3. Finalizimi i listës së dëshmitareve;
4. Diskutim rreth angazhimit te eksperteve;
5. Të ndryshme;

 

 • E Marte, 07.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.05.2019;
3. Hartimi i listë së dëshmitareve që do të dëgjohen në Komision;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera