Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala

 • E Mërkure, 07.08.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datave 25.07.2019 dhe 05.08.2019,
3. Diskutim rreth vazhdimit të punës së Komisionit pas rrethanave të reja të krijuara lidhur me shpërndarjen e Kuvendit,
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 05.08.2019 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i Rendit të Ditës,

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.07.2019,

3. Intervistimi i z. Kreshnik Gashi - Kryesues i Bordit të Drejtorëve në ARKEP,

4. Intervistimi i znj. Besa Shatri-Berisha - Kryesuese e Bordit të Drejtorëve në Telekomin e Kosovës sh.a,

5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 23.07.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.07.2019,
3. Intervistimi i Sebaudin Ramaxhiku, Zyrtar Ligjor në Telekomin e Kosovës sh.a,
4. Intervistimi i Arben Hlili, Shef i Kontabilitetit Departamenti i Financave në Telekomin e Kosovës sh.a,
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 12.07.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.07.2019,
3. Intervistimi i z. Anton Berisha, ish Kryetar i Bordit të ART-së,
4. Intervistimi i z. Abdullah Havolli, inxhinier në Telekomin e Kosovës sh.a,
5. Intervistimi i z. Arben Halili, Shef i Kontabilitetit Departamenti i Financave në Telekomin e Kosovës sh.a,
6. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 11.07.2019 09:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.07.2019,
3. Intervistimi i z. Mehdi Latifaj, ish z.v. Kryeshef & ish Drejtor Teknik në Telekomin e Kosovës sh.a,
4. Intervistimi i z. Sabaudin Ramaxhiku, zyrtar ligjor në Telekomin e Kosovës sh.a,
5. Intervistimi i z. Nysret Jashanica, Menaxher i Produkteve në Telekomin e Kosovës sh.a,
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera