Komisioni Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social

 • E Premte, 14.06.2019 10:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 25.03.2019;
3. Njoftimi i anëtarëve të komisionit, takimet e realizuara;
4. Përzgjedhja e ekspertit;
5. Të ndryshme.

 • E Hënë, 25.03.2019 10:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 18.03.2019;
3. Miratimi i planit të punës së komisionit ad-hoc;
4. Takim me Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale-MPMS, z. Skender Reçica.
- Tema: Prezantimi i draftit fillestar të koncept dokumentit, për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social.
5. Takim me Ministrin e Financave -MF, z. Bedri Hamza.
- Tema: Implikimet buxhetore për reformën pensionale.
6. Të ndryshme.

 • E Marte, 19.03.2019 10:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Konstituimi i komisionit;
3. Diskutim lidhur me Planit e punës së Komisionit;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Plani i Punës së Komisionit Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social.

  E Marte, 26.03.2019 00:00 Shpalo »