Lajmet e fundit

Deklaratë e përbashkët e kryetarëve të grupeve parlamentare, për përmirësimin dhe forcimin e sistemit zgjedhor

E Enjte, 11.04.2019
Sot, kryetarët e grupeve parlamentare kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për të shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor.

Në këtë drejtim, kryetarët e grupeve parlamentare kanë rënë dakord të themelojnë një komision ad hoc parlamentar për të përmirësuar dhe përforcuar procesin zgjedhor, duke adresuar rekomandimet e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të BE që janë lëshuar që nga viti 2013.

Kryetarët e grupeve parlamentare do t'i propozojnë Kuvendit të krijojë një Komision ad hoc në një nga seancat e ardhshme plenare.

Kryetarë e grupeve parlamentare gjithashtu kanë rënë dakord që në kuadër të Komisionit ad hoc parlamentar të formojnë një grup punues këshillues të ekspertëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Nënshkrimi i Deklaratës së përbashkët u zhvillua në prani të EUSR / Shefi i Ambasadorit Apostolova të BE-së dhe Ambasadorit Braathu, Shef i Misionit të OSBE-së.

Kryetarët e grupeve parlamentare ftuan të dy institucionet për të mbështetur dhe ndihmuar përpjekjet e tyre për të përmirësuar kornizën legjislative zgjedhore.

Deklarata

 

Deklaratë e përbashkët e kryetarëve të grupeve parlamentare, për përmirësimin dhe forcimin e sistemit zgjedhorDeklaratë e përbashkët e kryetarëve të grupeve parlamentare, për përmirësimin dhe forcimin e sistemit zgjedhor