Na kontaktoni

Na kontaktoni

Për çfarëdo pyetje lidhur me përmbajtjen e faqes së Kuvendit të Kosovës në internet, ju lutemi na shkruani.

  • Zyra e Kryetarit të Kuvendit, tel: 038 211 169
  • Zyra e Sekretarit të Kuvendit, tel: 038 211 366
  • Departamenti për Mbështetje Ligjore dhe Procedurale, tel: 038 211 598 773
  • Departamenti i Administratës, tel: 038 211 343
  • Divizioni për Protokoll, Komunikim dhe Shërbim të Deputetëve, tel: 038 211 786
  • Sektori për Komunikim dhe Informim, tel: 038 211 186