Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Premte, 02.02.2018 11:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me Strategjinë e Zgjerimit të Bashkimit Evropian për Shtete e Ballkanit Perëndimor, e ftuar znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali