Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 07.02.2018 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.1.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
6. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.07/21 datë 22.12.2017 lidhur më Ndërmarrjen "Qendra shoqërore, sportive, kulturore dhe ekonomike Pallati i Rinisë - PRN067";
7. Te ndryshme;

 

Procesverbali