Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 13.02.2018 13:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me Draft-Rregulloren e Kuvendit;
3. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik,dhe Projket-Kodin e Drejtësisë për të Mitur nr. 06/L-006;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali