Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 14.02.2018 12:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;

6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;

7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;

8. Te ndryshme;