Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 14.02.2018 12:30 në sallën C 203

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-016 për Shoqëritë tregtare;

3. Raportim i ministrit së ministrisë për Zhvillim Rajonal, z.Rasim Demiri, lidhur me prioritetet e ministrisë;

4. Te ndryshme;

 

Procesverbali