Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Mërkure, 21.02.2018 11:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 29.01.2018;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme, z.Flamur Sefaj, rreth zhvillimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës;
4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin Nr.06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligji nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-214;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali