Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 30.05.2018 09:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut,
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali