Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 20.03.2019 11:00 në sallën C 405

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 14.3.2019;
3. Diskutim lidhur me shqetësimet e bizneseve për furnizimin me energji elektrike;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali