Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Marte, 16.04.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara,

2. Diskutim në Komision lidhur me temat: Siguria, shëndeti dhe kushtet e punës në sektorin privat në Kosovë dhe gjendja momentale lidhur me Koncept dokumentin dhe draftligjin gjithë përfshirës për skemat pensionale.
I ftuar, z. Skender Reqica - ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali