Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Marte, 16.04.2019 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë, 26.02.2019, 7.03.2019 dhe 28.03.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private, me raport amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës, me raport amendamente të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali