Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Marte, 14.05.2019 10:00

Rendi i ditës

1. Gjendja në Telekomin e Kosovës dhe masat që i ka ndërmarrë Qeveria e Kosovës në zbatimin e Rezolutës nr. 06-R-013, datë 12. 7. 2018 lidhur me gjendjen financiare në Telekom dhe Postën e Kosovës 

Transkripti