Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

E Premte, 24.05.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019
3. Kërkesa për miratimin e buxhetit të Komisionit
4. Shqyrtimi i kërkesës së Grupit për Studime Juridike dhe Politike për pjesëmarrje në Grupin Këshillëdhënës
5. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit - punëtorisë
6. Të ndryshme