Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Hënë, 27.05.2019 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 2.5.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali