Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Hënë, 17.06.2019 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 06 dhe 10.06.2019,
3. Intervistimi i z. Rexhë Gjonbalaj, ish Kryetar i Bordit të Drejtoreve të PTK-së,
4. Të ndryshme.