Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Premte, 21.06.2019 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.06.2019,
3. Intervistimi i z. Blerim Devolli, pronar i Kompanisë Dardafon.net L.L.C,
4. Të ndryshme.