Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 09.07.2019 13:00 në sallën C 405

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim në lidhje me procesin e rekrutimit të noterëve të rinj, administratën e
sistemit të Drejtësisë dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës
që lidhen me Ligjin e Pagave. I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri;
3. Diskutim lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga Kuvendi;
4. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë me kandidatët për Zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
6. Shqyrtimi i Raportit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik
7. Formimi i grupit punues për hartimin e Rregullores së punës së Komisionit;
8. Të ndryshme.