Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Marte, 09.07.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 26.06.2019;
3. Shqyrtimi i Raporti financiar vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiare të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2018;
6. Të ndryshme.