Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 10.07.2019 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 18.06.2019;
3. Takim me Dr. Ilirjana Bajraktari eksperte e sistemeve dhe politikave shëndetësore;
- Tema: Politikat shëndetësore në nivel vendi
4. Diskutim për mbajtjen e dëgjimit publik për Projektligjin e punës;
5. Të ndryshme.