Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Premte, 12.07.2019 11:00 në sallën N 303

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2018;
3. Të ndryshme.