Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Premte, 12.07.2019 10:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.07.2019,
3. Intervistimi i z. Anton Berisha, ish Kryetar i Bordit të ART-së,
4. Intervistimi i z. Abdullah Havolli, inxhinier në Telekomin e Kosovës sh.a,
5. Intervistimi i z. Arben Halili, Shef i Kontabilitetit Departamenti i Financave në Telekomin e Kosovës sh.a,
6. Të ndryshme.