Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Premte, 12.07.2019 13:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.06.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-161 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evroipan - e ftuar znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian;
4. Të ndryshme.