Transkriptet

  Seancë e Jashtëzakonshme




  E Shtune, 09.09.2017 16:00




  Rendi i ditës

   

  1. Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës

  Transkripti